Menu
Pijl

Welvreugd - Specialist in gestuurd boren

Welvreugd is met meer dan 50 jaar ervaring onmiskenbaar specialist in de aanleg van kabels en leidingen en alles wat daarmee te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan sleufloze technieken, kunststoflassen, leidingen traceren, leidingbeheer, zuigtechniek, ontwerp & engineering en grondwerk.

Specialisme: Gestuurd boren

Project Blankenburgverbinding – Nieuw kabel trancé

Toegepaste diensten:

In opdracht van Visser & Smit Hanab hebben we vier horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd voor de Blankenburgverbinding. Dit om een voedingskabel aan te leggen tussen het midden spanning station aan de Industrieweg en de Krabbeplas te Vlaardingen. De vier diverse boringen hebben een lengte van 810, 404, 80 en 59 meter lang.

Wat deze boringen uniek en uitdagend heeft gemaakt is het werken met de slappe veengrond. Hier kwam de ervaring en het specialisme van onze medewerkers zeer goed van pas.

VLD 9
Menu sluiten