Menu

Duurzaamheid

Duurzaamheid is ontzettend belangrijk geworden in de samenleving. Ook bij Welvreugd zijn we daar bewust van en daarom zijn we vastbesloten om onze verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Wat doet Welvreugd aan duurzaamheid?

Zo is ons kantoor sinds 2016 niet alleen volledig gasvrij en Co2 neutraal, we maken tijdens een boring ook gebruik van de schoonste motoren en we proberen zo veel mogelijk producten te recyclen. De boorvloeistof bentoniet wordt bijvoorbeeld door onze recycle machine gerecycled. De recycle machine wordt voorzien door duurzame stroom van de zonnepanelen op het eigen dak van Welvreugd.

Door het inzetten van elektrische/stage5 of euro6 motoren op ons materiaal en een slimme manier van transport, dringen we de uitstoot van vervuilende uitlaatgassen terug. Het resultaat? Minder Co2 uitstoot.

Waarom investeren in duurzaamheid?

Investeren in duurzaamheid wordt steeds belangrijker en daarbovenop biedt het ons nieuwe kansen. Belangrijk is dat we meewerken aan de verduurzaming van de maatschappij.

Bij bijna alle projecten die we hebben uitgevoerd is duurzaamheid het centrale uitgangspunt. Zo zijn we onder andere ingezet bij projecten voor:

  • Windenergie;
  • Zonne-energie:
  • Aardwarmte trancé

Ons doel: innovatie

Bij Welvreugd streven we ernaar om meer duurzamer te werken en om uit te blinken in de nieuwste trends. Onze focus ligt bij het creëren van innovatieve manieren om een duurzame vooruitgang te realiseren. Oftewel, om onze footprint te verkleinen is duurzaamheid een integraal onderdeel binnen de werkzaamheden van Welvreugd.

Plannen voor de komende jaren

In de toekomst is ons doel om samen met onze leveranciers te werken aan de ontwikkeling van schone machines. Bovendien zijn we van plan om ons verder te richten op het maken van onze eigen energie voorziening. Dit is een nieuw voornemen waar het nodige in geïnvesteerd zal moeten worden, ook hier zien we een nieuwe toekomst in.

Menu sluiten