Menu

Privacy- en cookieverklaring

Via de website www.welvreugd.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Welvreugd B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Welvreugd B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 18 februari 2019.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens, die u op kunt geven via onze website:

  • Uw e-mailadres
  • Andere gegevens, zoals uw vragen, die u invoert via contactformulieren

Deze gegevens gebruiken wij om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten, en om uw eventuele vragen hierover te kunnen beantwoorden. Het opgeven van het e-mailadres is hiervoor verplicht.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, per e-mail op de hoogte brengen van onze producten en diensten. Dat doen wij via onze nieuwsbrief. Hiermee willen wij geïnteresseerden informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wij bewaren uw e-mailadres zo lang u geabonneerd blijft op de nieuwsbrief, of zo lang als nodig is om uw vraag te beantwoorden. Wanneer u een vraag heeft gesteld via een contactformulier, bewaren we uw gegevens na beantwoording van de vraag nog 3 maanden, om u bij eventuele vervolgvragen zo goed mogelijk te kunnen adviseren.

Verstrekking aan derden

Uw e-mailadres wordt aan Mailchimp doorgegeven met het doel u een nieuwsbrief te kunnen sturen.

Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten. Het bedrijf is Privacy Shield-gecertificeerd, waardoor een passend beschermingsniveau is gegarandeerd voor persoonsgegevens die door Mailchimp worden verwerkt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics cookies om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij hoort dat wij gegevens passend beveiligen.

Wij nemen de volgende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken:

  • De website welvreugd.nl is beveiligd via een SSL-certificaat.
  • Gegevens die via deze website worden verzonden, worden versleuteld.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Dit geldt ook wanneer u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw gegevens, of uw gegevens op wilt vragen om deze over te dragen naar een andere organisatie.

Klachten

U heeft het recht bij de bevoegde toezichthouder een klacht in te dienen wanneer u van mening bent dat wij ons niet houden aan de regels voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Welvreugd
Burgerweg 2a
3155 DB Maasland
Nederland
[email protected]
010 5918247

Menu sluiten