Menu
welvreugd-sneek-002 klein

Welvreugd biedt een totaaloplossing in het leggen van kabels en leidingen in de breedste zin van het woord. In overleg met u bepalen we welke sleufloze techniek – boogzinkers, gestuurd boren, persen of avegaar boren – het best bij uw situatie past.

Waarom gestuurd boren?

Waar boogzinkers veelal worden ingezet bij korte afstanden, is gestuurd boren een betrouwbare, maar complexe oplossing om langere afstanden ondergronds te overbruggen. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van waterleidingen, telecommunicatie- en elektriciteitskabels en gasleidingen waarbij kanalen, spoor- of snelwegen en gebouwen moeten worden doorkruist.

Voordelen gestuurde boring

 • Gestuurd boren kan over afstanden van honderden meters worden toegepast
 • Snelle uitvoering van complexe projecten
 • Minimale overlast voor mens en milieu
 • Nauwelijks impact op bovengrondse omgeving
 • Met verschillende meetsystemen (walkoversysteem, magnetische steeringstool, gyro steeringstool) kan de positie van de boorkop vrijwel continu worden bepaald en waar nodig worden bijgestuurd om ondergrondse obstakels te omzeilen.
 • Relatief lage kosten in relatie tot complexiteit

Fase 1 gestuurd boren: pilot boring

De eerste fase is een pilot boring, waarbij een relatief kleine boorkop inclusief holle pijp door een boormachine door de grond wordt gedrukt. Door die pijp wordt bentoniet gepompt om de tunnel stabiel te maken en vrijkomende grond af te voeren. In de boorkop bevindt zich een plaatsbepalingssysteem.

Fase 2 gestuurd boren: ruimen van boorgat

In de tweede fase van de gestuurde boring wordt de tunnel verruimd met een ruimer tot de gewenste diameter is bereikt.

Fase 3 gestuurd boren

Als het boorgat groot genoeg is, wordt in de derde fase de productbuis aan de ruimer gemonteerd. Deze wordt teruggetrokken door de boormachine, waarna de uiteindelijk de leidingen of kabels kunnen worden aangebracht.

Gestuurde boring van a tot z

Om te beoordelen welke sleufloze techniek toepasbaar is in een bepaalde situatie, is een goede voorbereiding van belang. Met bijna 50 jaar ervaring en de juiste materialen kan Welvreugd de situatie goed in kaart brengen en voorbereiden. Daarbij kunt u denken aan:

 • Aanvraag vergunningen
 • Werktekening met maatvoering
 • Leidingspecificaties
 • In kaart brengen infrastructuur
 • Bepalen meetapparatuur
 • In kaart brengen kosten
 • Informeren opdrachtgever, bewoners en/of belanghebbenden
 • Correcte wegafzetting
 • Recyclen bentoniet (Welvreugd beschikt over eigen recyler)
 • Etc.

Of in een bepaalde situatie boogzinkers of een horizontaal gestuurd boren moet worden toegepast, bepalen we in samenspraak met de opdrachtgever. Welvreugd alle zorg uit handen.

Menu sluiten