Menu

Gestuurde boring met Walk-over meetsysteem te Gameren

Afbeeldingen

Technische specificaties

Opdrachtgever Stolze
Uitvoeringsperiode Mei 2018
Omschrijving werkzaamheden

In opdracht van Stolze Installatietechniek B.V. hebben we Bij kwekerij Satter 3 gestuurde PE boringen uitgevoerd ten behoeve van de voeding van nieuw geplaatste Trafostations en 34 gestuurde boringen ten behoeve van belichtingskabels.

Specialismen

grondwerk-2
Grondwerk
Graafwerkzaamheden
leiding-traceren-2
Leiding traceren
Leidingen nameten
sleufloze-technieken-2
Sleufloze technieken
Gestuurd boren
Menu sluiten