010 5918247
Menu

Gestuurde boring met Walk-over meetsysteem te Gameren

Afbeeldingen

Technische specificaties

Opdrachtgever Stolze
Uitvoeringsperiode Mei 2018
Omschrijving werkzaamheden

In opdracht van Stolze Installatietechniek B.V. hebben we Bij kwekerij Satter 3 gestuurde PE boringen uitgevoerd ten behoeve van de voeding van nieuw geplaatste Trafostations en 34 gestuurde boringen ten behoeve van belichtingskabels.

Specialismen

Grondwerk
Graafwerkzaamheden
Leiding traceren
Leidingen nameten
Sleufloze technieken
Gestuurd boren
Menu sluiten